Dag en nacht bereikbaar: 030 - 69 14 620   
 
Naar startpagine Voorneveld Uitvaartzorg


DIENSTEN/REGELING


Afscheidsplechtigheid

    Bij een kerkelijk afscheid staan de dienst en de religieuze beleving centraal en zal geleid worden door de eigen predikant, pastoor of geestelijke. De plechtigheid vindt veelal plaats in het kerkgebouw of de kapel van de kerkelijke gemeente. Gebeden, lezingen, prediking, liederen en liturgie zullen hier deel van uitmaken. De volgorde staat daarbij geheel of gedeeltelijk vast en volgt de gebruiken van het betreffende geloof. Deze dienst gaat meestal vooraf aan en vindt zijn afsluiting bij de uiteindelijke begrafenis of crematie.
    Het is daarbij van groot belang dat wij door onze jarenlange ervaring met de diverse kerkgenootschappen, de contacten met predikanten, pastores en geestelijken en onze eigen kerkelijke achtgrond goed aanvoelen en kunnen invullen wat van belang is bij een kerkelijk afscheid.

    Een afscheidsbijeenkomst mag een afspiegeling zijn van hoe iemand heeft geleefd. De invulling hiervan gebeurt door familie en vrienden in de vorm van een levensloop, persoonlijke herinneringen, anekdotes , gedichten of een foto/video presentatie via een beamer of groot tv-scherm. Naast het afspelen van cdís kan er eventueel muziek gemaakt worden door de familie zelf of samen met vrienden/bekenden. Het is ook mogelijk hiervoor gespecialiseerde musici te vragen. Bij meeste aulaís zijn een muziekinstallatie, orgel, piano of vleugel beschikbaar. Onze ervaring is dat een familie, samen met de hulp van degenen die om hen heen staan, meestal zelf in staat zijn deze bijeenkomst vorm te geven. Als het door omstandigheden toch te moeilijk blijkt alles zelf in te vullen kan er een beroep worden gedaan op een funerair spreker of ritueelbegeleider. Met hun kennis en ervaring ondersteunen zij de familie in dit proces.

    www.lbvr.nl (landelijke beroepsgroep van ritueelbegeleiders)
    www.ceesbaan.nl (tekst en toespraak)
    www.esthernelemans.nl (uitvaartbegeleiding)
    www.humanistischeuitvaart.nl (uitvaartbegeleiding)
    www.bramvanderzijden.nl (uitvaartbegeleiding)


 

DIENSTEN/REGELING
- Regelgesprek
- Opbaring
- Kisten/waden
- Drukwerk/advertenties
- Staatievervoer
- Afscheidsplechtigheid
- Begrafenis
- Crematie
- Catering/consumpties

Voorneveld Uitvaartzorg
Laan van Beek en Royen 30A
3701 AJ Zeist

telefoon 030 - 69 14 620
fax 030 - 69 10 822
mobiel 06 - 20 71 82 37
info@voorneveld-uitvaartzorg.nl


 

Voorneveld Uitvaartzorg   -   Laan van Beek en Royen 30A   -   3701 AJ Zeist
telefoon 030-69 14 620   -   fax 030-69 10 822   -   mobiel 06-20 71 82 37
email info@voorneveld-uitvaartzorg.nl